baner_new-fin
Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի
Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ
Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ

 

acba credit bank 1

 

Սպառողական վարկերը տրամադրվում են փաստաթղթավորված կամ վերլուծությամբ հիմնավորված կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված ապրանքների, տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերման, ծառայություններից օգտվելու և սպառողական այլ նպատակների համար:

Վարկը տրամադրվում է առանց գրավային ապահովվածության՝ երաշխավորությամբ կամ ֆինանսական հոսքի հիման վրա:
Վարկի գումարը 500,000 ՀՀ դրամը չգերազանցելու դեպքում կայուն եկամուտ ունեցող ֆիզիկական անձանց վարկի տրամադրում առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթի:


Արժույթը - ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն ժամկետը - 9 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետը - 36 ամիս
Վարկի նվազագույն գումարը - 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումարը – 2,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը.
     · 9-ից 11 ամիս ժամկետի դեպքում - 13.9%
     · 12-ից 23 ամիս ժամկետի դեպքում - 15.9%
     · 24 ամիս և ավելի ժամկետի դեպքում - 18.5%
Վարկի մարումները – ամսական հավասարաչափ
Վարկի ապահովման միջոց - առավելագույնը 3 անձի երաշխավորություն կամ առանց երաշխավորության` վարկառուի ֆինանսական հոսքի հիման վրա
Առանց երաշխավորության` վարկառուի ֆինանսական հոսքի հիման վրա կարող է տրամադրվել առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ:
Տոկոսագումարի հաշվարկ – օրական` վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ

 

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ՝ https://www.acba.am/hy/individuals/loans/consumer-credits/up-to-2-million

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


з

Մեր վարկային խորհրդատուները
կօգնեն ձեզ գտնել
ամենալավ վարկավորման լուծումը:
Զանգահարեք հիմա՝ 011 22-33-11