baner_new-fin
Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի
Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ
Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ
  Անշարժ գույքի գնանկման ֆոնին Հայաստանում հիփոթեքային վարկավորումը նոր թափ է հավաքում:Ըստ Հայաստանի Բանկերի Ֆինանսական Վարկանիշի, բանկերի հիփոթեքային վարկավորման ծավալը 14.4% աճել է և կազմել է 215.2 մլրդ դրամ կամ $444,5 մլն: Դրան զուգահեռ` 2017-ին հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները 12.2% -ից նվազել են մինչև 10.6%: Միևնույն ժամանակ, նախորդ տարվա ընթացքում բնակարանների միջին շուկայական

Ավելին

  Ոսկու գրավով վարկերը պարզ և արագ տրամադրվող վարկեր են՝ ֆինանսական խնդիրները շտապ լուծելու համար: Ներկայումս ՀՀ-ում գործող տարբեր բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից առաջարկվում են ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ վարկեր ոսկու գնահատված արժեքի մինչև 100%-ի կամ 100%-600%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են վարկի տոկոսների և մայր գումարի ամսական մարումներով (անուիտետ կամ

Ավելին

  Յուրաքանչյուր ֆինանսական ընկերություն վարկ տրամադրելիս առաջնորդվում է որոշակի չափանիշներով, ըստ որի էլ վարկավորում կամ չի վարկավորում տվյալ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը: Մեր երկրում վարկունակության չափանիշները սահմանվում են ոչ միայն տվյալ ֆինանսական կառույցի հայեցողությամբ, այլ նաև ՀՀ սահմանադրութմաբ և օրենքով սահմանված կարգերին համապատասախան: Վարկունակության հիմնական չափանիշներ են`1.

Ավելին

  Հայաստանում շատ քաղաքացիներ այսօր կանգնած են վարկը մարելու խնդրի առջև: Բոլորի մոտ պատճառները տարբեր են: Սակայն կան նաև ընդհանրություններ: Օրինակ, հաճախ աշխատավարձի կրճատման պատճառով վարկառուն չի կարողանում պարտաճանաչ մարել պարտքը: Լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ դառնում են անվճարունակ և մեկ օրում մնում <<դատարկ գրպանով>>, փոխարենը նրանց վարկի տոկոսն օրեցօր ավելանում է:Իհարկե,

Ավելին

  ՀՀ բանկային համակարգի 2017թ. զարգացումները ընդհանուր առմամբ արտացոլում են ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող բարեփոխումները, որոնք սկսվեցին 2014թ. վերջում: Առաջին հերթին նշվածը վերաբերում է ՀՀ տարածքում գործող բանկերի կայունության բարձրացմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխություններին, որոնց արդյունքում բանկերի միաձուլումների հետ մեկտեղ էապես բարձրացավ բանկային համակարգի

Ավելին

  Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդելը լիովին սպառել է իրեն: Այս մասին նշում է ՀԲ Հարավային Կովկասի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների ծրագրերի ղեկավար Ջենևեվա Բոյրաուն Համաշխարհային բանկի «Հայաստանի համակարգային գնահատականը. Արդյունքներ.Ապագա» խորագրով զեկույցում: Նա իր գնահատականը հիմնավորում է երկրում բնակչության սոցիալապես խոցելի խավի ավելացմամբ, ինչը տեղի է ունենում միջին խավի

Ավելին

  Պարոն Ճզմաչյան, անցած 2 տարիները հայաստանյան բանկային համակարգի համար առանձնացան խոշոր մարտահրավերներով: Դեռևս 2014-ին Կենտրոնական բանկը խիստ հանձնարարական տվեց` 6-ապատկել ընդհանուր կապիտալի նվազագույն շեմը: Վերջնաժամկետը 2016-ի դեկտեմբերի 31-ն էր: Հենց սկզբից Դուք կանխատեսում էիք, որ այդ մարտահրավերը ոչ բոլոր բանկերը կկարողանան հաղթահարել… Ի ՞նչ տվեց ԿԲ նախաձեռնությունը բանկային

Ավելին

  Մանրածախի ապահովագրության մասնաբաժինը Հայաստանի ապահովագրողների պրեմիաների պորտֆելներում 2017 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներով կազմել է 52.1% (4.96 մլրդ դրամ), կորպորատիվի մասնաբաժինը`47.9% (4.6 մլրդ դրամ):Ընդ որում, մանրածախ ապահովագրական շուկայում տարեկան անկումը դանդաղել է`24,9% -ից մինչև 3,9%, իսկ կորպորատիվ ապահովագրության հատվածում աճը 27.8% -ից դանդաղել է մինչև 3,7%: Մինչև

Ավելին

  Եվրասիական տնտեսական միության չափանիշներով Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովն ուսումնասիրել է երևանյան անշարժ գույքի առաջնային շուկան:   Մասնագետները 2011-2016 թվականների ցուցանիշներով պարզել են, որ շենքեր կառուցող 30 ընկերություններից ամենաակտիվը 3-ն են: <<Դի ընդ Էյջ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի մասնաբաժինը 22% է, <<Միկմետալ>> ՍՊԸ-ինը` 11% , իսկ <<Էլիտ

Ավելին

Բանկային համակարգը, հանդիսանալով խնայողությունների կուտակման ամենավստահելի ֆինանսական ինստիտուտ, իրենից ներկայացնում է կարևոր աղբյուր ներդրումների գոյացման համար։ Ցանկացած երկրի մրցունակության գրավականներից մեկն է զարգացած բանկային համակարգը, որը մատնանշում են մի քանի ցուցանիշներ։ Առաջինը հենց այն է, թե որքան են կազմում բանկային համակարգի կողմից տնտեսության վարկավորման ծավալները մեկ տարվա համախառն

Ավելին

Ս․թ․ մայիսի 5-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկը հրապարակել է ապրիլ ամսին գրանցված գնաճի վերաբերյալ իր մեկնաբանությունները։ Համաձայն պաշտոնական տվյալների՝ այն կազմել է 1%՝ հանդիսանալով ԿԲ ընդլայնողական քաղաքականության արդյունք։ Ինչպես վկայում են ստորև ներկայացված գծապատկերում բերված վիճակագրական տվյալները, սկսած 2015թ․ դեկտեմբերից նկատվել է դրամավարկային քաղաքականության գործիք հանդիսացող հիմնական

Ավելին

2016թ․ ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության արդյունքները Ապրիլի 28-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկը հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը՝ ամփոփելով 2016 թվականը: Ինչպես միշտ, 2016-ի ընթացքում նույնպես Կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը ուղղված է եղել գների կայունության ապահովմանը: Տարին նշանավորվեց դեֆլյացիոն միտումներով, որի հետևյալ պատճառներն են ներկայացված վերոհիշյալ զեկույցում. •2015-2016թթ.

Ավելին

Տարվա սկիզբը նշանավորվեց ավանդների կառուցվածքում՝ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ որոշակի դրական փոփոխություններով: Դրամային ավանդների թեկուզև աննշան տոկոսային աճը վկայում է ազգային արժույթի նկատմամբ վստահության, հետևաբար նրա պահանջարկի աճի վերականգնման մասին: Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական տվյալների՝ 2016թ․-ի հունվար ամսվա վերջին առևտրային բանկերի ավանդների ծավալը կազմել է

Ավելին

Հայաստանի բանկերի կողմից ներգրաված ավանդների ծավալը 2017 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ տարեկան կտրվածքով աճել է 20% և հասել է 2.405 տրլն.դրամ ($ 4.9 մլրդ): Դրանց կառուցվածքում գերակշռում են արտարժութային ավանդները`ավելի քան 62.9%, իսկ դրամով վարկերը կազմել եբ 37,1%: Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների, ավանդների կառուցվածքում արտարժութային բաղադրիչը տարեկան կտրվածքով ավելացել է 8,8%, 1.514 տրլն.

Ավելին

Այս ապրիլից Հայաստանում ուժի մեջ է մտել ԱՊՊԱ գծով ուղիղ ապահովագրական հատուցումների իրականացման նոր պայմանները: Հայաստանի Ավտոապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վահան Ավետիսյանը հայտնել է, որ դեռ 2016 թվականին ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական և ընթացակարգային նախադրյելաները, որպեսզի 2017-ի ապրիլից ԱՊՊԱ պոլիս ունեցողները կարողանան ապահովագրական հատուցում ստանալ իրենց ապահովագրական

Ավելին

Հայաստանի առևտրային բանկերում համախառն ավանդները 2017 թ.-ի հունվարի վերջին կազմել են 2 373,2 մլրդ դրամ` ամսվա ընթացքում նվազելով 1,6 տոկոսով։Ըստ ԿԲ տվյալների` համախառն ավանդների նվազումը պայմանավորված է ոչ ռեզիդենտների դեպոզիտների կրճատմամբ։ Այսպես, ոչ ռեզիդենտների ավանդները հունվարին, նախորդ ամսվա համեմատ, նվազել են 6,4 տոկոսով` մինչև 610 մլրդ դրամ:ԿԲ-ի տվյալով, ռեզիդենտների ավանդները հունվարի

Ավելին

Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի բանկերը հարուստ են արտարժույթով: Դրա համար էլ արտարժույթով վարկերից չեն "խեղճանում": Նույնիսկ ավելի արտոնյալ պայմաններով են դոլարով կամ եվրոյով վարկ տրամադրում: Օրինակ, դոլարով հիպոթեկային վարկը որոշ կազմակերպություններ տրամադրում են առանց կանխավճարի: Կենտրոնական բանկի հրապարակած ցուցանիշներն էլ են փաստում, որ դոլարով վարկերը այս պահին գերակշռում են: Երկարաձգված և

Ավելին