baner_new-fin
Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի
Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ
Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ

Avto fokus evropski avto leta 4 b4566666666

 

 

Վարկի նպատակը Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերում և ավտոմեքենաների գրավադրում
Վարկի տեսակը Սպառողական
Վարկի գումարը 650.000-6.000.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
 Նվազագույն կանխավճարը 50%
Տարեկան տոկոսադրույքը 2000-2004 թթ արտասահմանյան (բացառությամբ ՌԴ) արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում 2005-2009 թթ. արտասահմանյան (բացառությամբ ՌԴ) արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում 2010 թ. և բարձր տարեթվերի արտասահմանյան (բացառությամբ ՌԴ) արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում 17% 18-24 ամիս , 16.5% 18-30 ամիս , 16% 18-36 ամիս
Մարումների հաճախականությունը Ամսական
 Ապահովվածությունը Ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան (Ավտոմեքենաների մակնիշներ` Audi, Bentley,BMW, Ford, Honda, Škoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Infiniti, Kia, Land Rover(Range Rover), Lexus, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Mazda, Mercedes-Benz) և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որը չպետք է հանդիսանա հայտատուի ընտանիքի անդամ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 50%-ի չափով
Տրամադրման եղանակը Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման, Միանվագ վարկի գումարի 2%-ի չափով կամ վարկի գումարի 1%-ի չափով, եթե ապահովագրությունը կատարվում է ավտոմեքենայի շուկայական ամբողջ արժեքի չափով:
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում)

 

Մանրամասն՝ http://www.aeb.am/hy/401

 

 

 

 

 

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ: