baner_new-fin
 • Մասնագետ-գանձապահ
  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, «Ջերմուկ» մասնաճյուղ
  ՊԱՇՏՈՆԸ` Մասնագետ-գանձապահ
  ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
  • արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
  • մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ՀՀ. ք. Ջերմուկ
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ` Իրականացնել հաճախորդների հաշիվներին մուտքագրում և ելքագրում, փաստաթղթերի ձևակերպում, գործարքների իրականացում, քարտերի սպասարկում, իրականացված գործարքների փաթեթների ձևավորում և ստուգում:
  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • Հաճախորդների հաշիվներին կանխիկ գումարների մուտքագրում և ելքագրում, սկզբնական փաստաթղթերի ձևավորում, ստեղծված փաստաթղթերի հիման վրա հաճախորդներից կանխիկ գումարի ընդունում և տրամադրում
  • Կանխիկ և անկանխիկ արտարժույթի փոխարկման գործառնությունների ձևակերպում, հաճախորդի սպասարկում
  • Հաճախորդների կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականների ընդունում, մուտքագրում, համապատասխան գործարքների իրականացում
  • Պլաստիկ քարտերի սպասարկում POS TERMINAL սարքի միջոցով
  • Օրվա ընթացքում կատարված գործարքների գծով հիմնավորող փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում և ստուգում
  ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`
  • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, ֆինանսների, տնտեսագիտության ոլորտներում
  • Նվազագույնը 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
  • Կանխիկ դրամով աշխատելու փորձառություն:
  • Microsoft Office-ի լավ իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0 համակարգի իմացությունը ցանկալի է
  • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
  • Բանկային գործի և գործառնությունների, բանկային և քաղաքացիական օրենսդրության, հաշվապահական հաշվառման իմացություն
  • Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ, բարեկիրթ պահելաձև
  • Ուշադիր աշխատելու ունակություն
  • Թիմային աշխատանքի ունակություններ
  • Կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում, բայց ոչ միայն՝ տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:
  ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 17.03.2018 լրացնել կայքում զետեղված դիմում/հայտը և կցելով ինքնակենսագրությունը, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և  ուղարկել hr.branch@ameriabank.am  էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը:

   

  Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել:

   

  Դիմումների ընդունման սկիզբ` 06.03.2018
  Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 17.03.2018

   

  Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

   

  Խնդրում ենք բեռնել դիմում-հայտը, լրացնել և ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլ. հասցեով:  դիմում-հայտ

 • Հաճախորդների սպասարկման մենեջեր
  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, <<Ջերմուկ>> մասնաճյուղ
  ՊԱՇՏՈՆԸ` Հաճախորդների սպասարկման մենեջեր
  ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
  • արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
  • մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ՀՀ. ք. Ջերմուկ
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ` Բանկի ծառայությունների վերաբերյալ համապատախսան խորհրդատվության տրամադրումը:
  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • Բանկի հաճախորդներին խորհրդատվություն տրամադրել և պատշաճ կերպով ներկայացնել Բանկի կողմից մատուցվող ցանկացած ծառայություն
  • Կազմել բանկային, ավանդային և քարտային (դեբետային և կրեդիտային) հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը և վավերացնել փաստաթղթերի ամբողջականությունն ու ճշտությունը
  • Բացել բանկային, ավանդային, քարտային հաշիվներ և տրամադրել թողարկված պլաստիկ քարտերը
  • Կազմել և վարել հաճախորդի թղթապանակը` թղթային և էլեկտրոնային տեսքով ( այդ թվում` Բանկային օպերացիոն համակարգ, CRM տվյալների բազա)
  • Հետևել հաճախորդի հաշիվների շարժերին և հաճախորդին առաջարկել (վաճառել) նոր բանկային ծառայություններ
  • Հանդիսանալ միջնորդ օղակ “հաճախորդ-բանկի ստորաբաժանումներ” հարաբերությունների ընթացքում
  • Պատրաստել և հաճախորդին տրամադրել հաշիվներից քաղվածք, տեղեկանք և այլ տեղեկատվական նյութեր
  • Անմիջական ղեկավարությանը ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություններ
  ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`
  • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, հաշվապահության, տնտեսագիտության ոլորտում
  • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ (որից, առնվազն վեց ամիսը հաճախորդների սպասարկման ոլորտում)
  • Հաղորդակցման, խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու, խմբային աշխատանքի հմտություններ
  • Բանկային գործի և հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների իմացություն
  • Բանկային և քաղաքացիական օրենսդրության տարրական գիտելիքներ
  • MS Word, Excel, “AS-Bank 4.0 Գործառնական օր” համակարգչային ծրագրերի իմացություն
  • Հայերեն, ռուսերեն անգլերենի լեզուների գերազանց իմացություն
  • Հաղորդակցման հմտություններ և կիրթ պահելաձև
  • Ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
  • Թիմային աշխատանքի ունակություններ
  • Արագ որոշումներ կայացնելու, խնդրահարույց իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում, բայց ոչ միայն՝ տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:
  ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 17.03.2018 լրացնել կայքում զետեղված դիմում/հայտը և կցելով ինքնակենսագրությունը, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և  ուղարկել hr.branch@ameriabank.am  էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը:

   

  Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել:

   

  Դիմումների ընդունման սկիզբ` 06.03.2018
  Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 17.03.2018

   

  Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

   

  Խնդրում ենք բեռնել դիմում-հայտը, լրացնել և ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլ. հասցեով:  դիմում-հայտ

 • Վարկային Մասնագետ
  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Հաճախորդների սպասարկման բաժին
  ՊԱՇՏՈՆԸ` Վարկային Մասնագետ
  ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
  • արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
  • մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ՀՀ. ք. Ջերմուկ
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ` Ապահովել վարկերի տրամադրումը և հետագա սպասարկումը:
  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • Տրամադրել ընդլայնված խորհրդատվություն վարկերի գծով պոտենցիալ վարկառու-հաճախորդներին
  • Կատարել հաճախորդի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի և/կամ տեղեկատվության պատշաճ ուսումնասիրություն, կատարել հաճախորդների վարկունակության և վարկարժանության գնահատում
  • Հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ կատարել հարցումներ համապատասխան տեղեկատվական բյուրոներ
  • Կազմել և ներկայացնել վարկի տրամադրման վերաբերյալ եզրակացություն
  • Կազմել և վարել հաճախորդի վարկի թղթապանակը` թղթային և էլեկտրոնային տեսքով (այդ թվում բանկային օպերացիոն համակարգում, CRM տվյալների բազայում)
  • Կազմել վարկային, գրավի և երաշխավորության պայմանագրերը, կազմակերպել դրանց կնքումը
  • Ապահովել վարկի տրամադրման և հետագա սպասարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը
  • Կատարել համապատասխան պայմանագրերի ներմուծում բանկային օպերացիոն համակարգ, ուղղել վարկի տրամադրման էլեկտրոնային կարգադրություն համապատասխան ստորաբաժանմանը
  • Իրականացնել իր կողմից տրամադրված վարկերի ընթացիկ սպասարկումը և մոնիթորինգը
  • Հետևել ընթացիկ վարկերի ժամանակին մարմանը և ուշացումների դեպքում այդ մասին տեղյակ պահել համապատասխան ծառայություններին
  • Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ
  • Բաժնի ղեկավարին ներկայացնել հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ
  ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`
  • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, հաշվապահության, տնտեսագիտության ոլորտում /ACCA, MBA դիտարկվում է որպես առավելություն/
  • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ որպես վարկային մասնագետ
  • Microsoft Office-ի լավ իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0 համակարգի իմացությունը ցանկալի է
  • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
  • Գիտելիքներ բանկային գործի և գործառնությունների, բանկային և քաղաքացիական օրենսդրության, հաշվապահական հաշվառման ոլորտներում
  • Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ և կիրթ պահելաձև
  • Ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
  • Թիմային աշխատանքի ունակություններ
  • Արագ որոշումներ կայացնելու, խնդրահարույց իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում, բայց ոչ միայն՝ տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:
  ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 17.03.2018 լրացնել կայքում զետեղված դիմում/հայտը և կցելով ինքնակենսագրությունը, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և  ուղարկել hr.branch@ameriabank.am  էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը:

   

  Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել:

   

  Դիմումների ընդունման սկիզբ` 06.03.2018
  Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 17.03.2018

   

  Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

   

  Խնդրում ենք բեռնել դիմում-հայտը, լրացնել և ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլ. հասցեով:  դիմում-հայտ

 • Հեռախոսազանգերի կենտրոնի մասնագետ
  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
  • Պատասխանել կազմակերպության մուտքային զանգերին և կատարել ելքային զանգեր ըստ անհրաժեշտության,
  • Հասկանալ և լուծել կազմակերպության զանգահարած հաճախորդների խնդիրները,
  • Կատարել կազմակերպության վարկատեսակների և ծառայությունների առաջարկ հեռխոսազանգի միջոցով,
  • Հաճախորդներին տրամադրել տեղեկատվություն համապատասխան վարկերի և ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Կատարել հետազոտություններ և հարցումներ հեռախոսազանգերի միջոցով,
  • Համակարգ մուտքագրել հաճախորդների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը,
  • Պահպանել ամբողջական տեղեկատվությունն` առաջնորդվելով գործող ընթացակարգով,
  • Իրականացնել բաժնի հետ կապված այլ առաջադրանքներ ըստ անհրաժեշտության:
  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝
  • Աշխատանքային փորձը սպասարկման ոլորտում ցանկալի է,
  • Հաղորդակցելու և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
  • Պաշտոնական էլեկտրոնային նամակներ գրելու հմտություններ,
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն /Excel, Word/, ՀԾ ծրագրի իմացությունը ցանկալի է,
  • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
  • Կոնֆլիկտային և բարդ իրավիճակների արդյունավետ լուծման ունակություններ,
  • Սթրեսադիմացկունություն և էմոցիոնալ ինքնատիրապետում,
  • Հուսալիություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքները կատարելու ունակություն:
  ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ *Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով:
  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՒ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` էլ. նամակի վերնագրում լրացնելով` «Հեռախոսազանգերի կենտրոնի մասնագետ– Անուն Ազգանուն»:
  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 2018-04-12
 • Իրավաբան (պարտքերի հավաքագրման գծով)
  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝
  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ պարտքերի հավաքագրման և դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հետ համագործակցության ոլորտում,
  • Դատական ակտերի հարկադիր կատարման, քաղաքացիական օրենսդրության և քաղաքացիական դատավարության լավ իմացություն,
  • Շփման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Գրավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
  • MS Word, Excel համակարգչային ծրագրերի իմացություն:
  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
  • Իրականացնել պարտքերի հավաքագրում/ժամկետանց վարկերի վերականգնում վարկի ժամկետանց լինելու բոլոր փուլերում (դատարան դիմելուց առաջ և հետո) համաձայն սահմանված ընթացակարգերի և քաղաքականության,
  • Սերտորեն համագործակցել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հետ կազմակերպության պարտքերի հավաքագրման նպատակով,
  • Պատրաստել փաստաթղթեր՝ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն ներկայացնելու համար՝ կապված պարտքերի հավաքագրման հետ,
  • Վարել իրավաբանական բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և հաշվետվությունները,
  • Ներկայացնել կազմակերպության շահերը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության առջև,
  • Անհատական վերաբերմունք ցուցաբերել յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ՝ գտնելով լուծումներ, որոնք թե կբավարարեն հաճախորդի պահանջները և թե կհամապասխանեն կազմակերպության արժեքներին և սկզբունքներին:
  • Կատարել ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականներ:
  ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ *Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով:
  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

  Եթե հետաքրքրված եք տվյալ թափուր աշխատատեղով և կարծում եք, որ Ձեր տվյալները համապատասխանում են պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր մանրամասն ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am, նամակի վերնագրում լրացնելով` «Իրավաբան՝ պարտքերի հավաքագրման գծով Անուն Ազգանուն”:

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 2018-03-18
 • Գանձապահ «Ճամբարակ» մասնաճյուղում
  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝
  • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է տնտեսագիտական կամ հարակից ոլորտներում,
  • Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ,
  • Շփման և հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ,
  • Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • MS Word և MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն, Հայկական ծրագրերի (ՀԾ) իմացությունն առավելություն է,
  • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունն առավելություն է:
  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Իրականացնել ամենօրյա անհրաժեշտ գործարքները՝ վարկի տրամադրման և հետվճարների ընդունման համար,
  • Տրամադրել վարկի գումարը և ընդունել հետվճարները` հատուկ ուշադրություն դարձնելով հաճախորդների սպասարկման որակի և հաճախորդի գոհունակության ապահովման վրա,
  • Ապահովել, որ բոլոր մուտքի/ելքի օրդերները և կտրոնները լինեն պատշաճ կերպով լրացված,
  • Իրականացնել ամենօրյա գործարքները ծրագրով՝ ապահովելու կանխիկ դրամով փաստացի գործարքների համապատասխանությունը ծրագրին,
  • Ապահովել, որ բոլոր հաստատումները վավերացվեն համապատասխան ստորագրությամբ,
  • Վարկային պորտֆելի բոլոր օրդերները մուտքագրել համապատասխան էլեկտրոնային գրանցամատյանում` ստուգելով մուտքագրումների ճշգրտությունը,
  • Իրականացնել արտարժույթի փոխանակման բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները,
  • Ըստ պահանջի` ներկայացնել հաշվետվություններ գործունեության համապատասխան ոլորտների վերաբերյալ:
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

  ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)

  ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ` Եթե հետաքրքրված եք տվյալ թափուր աշխատատեղով և կարծում եք, որ Ձեր տվյալները համապատասխանում են պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` նամակի վերնագրում լրացնելով` «Գանձապահ – Ճամբարակ – Անուն Ազգանունը»:
   ԴԻՄԵԼՈւ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ`  2018-03-18

   

   

  *Ընտրված թեկնածուները կապահովվեն անհրաժեշտ գիտելիքներով և
  հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով

 • Call Center Specialist
  Requirements
  • Work experience in the field of customer service is desired;
  • Excellent communication and negotiation skills;
  • Ability to write official emails;
  • Knowledge of computer programs /Excel, Word/, knowledge of ASBank is desired;
  • Good knowledge of Armenian, Russian and English;
  • Conflict resolution skills;
  • Stress resistance and emotional selfcontrol;
  • Reliability and ability to manage tasks in tight deadlines.
  Responsibilities
  • Respond to the company’s incoming calls and perform outgoing calls as appropriate;
  • Understand and solve the problems of the clients calling the company;
  • Present an offer of the Company’s loan products and services through phone calls;
  • Provide the clients information about the respective loans and services;
  • Conduct research and inquiries through phone calls;
  • Enter the respective information about the clients into the program;
  • Keep the entire information, guided by the acting procedures;
  • Perform other tasks related to the department as appropriate.
  Work Schedule Full time (09:00 18:00)
  Documents If you meet the above requirements and are interested in the position announced, please email your detailed CV to FINCA at: hr@finca.am. Please specify the subject line of your email in line with the following sample “Call Center Specialist Name Surname”.
  Expiration date 2018-04-12

   

   

 • Digital-marketing manager
  Թափուր աշխատատեղի անվանում  Digital-marketing manager
  Պահանջվող կրթությունը  Բարձրագույն /22 - 30 տարեկան անձիք/
  Պահանջվող աշխատանքային փորձը  Աշխատանքային փորձը պարտադիր է
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ Մասնագիտական գիտելիքներ և Ստեղծագործ մտածելակերպ, հաղորդակցվելու կարողություն աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն, վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, վճռականություն, աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
  Տեխնիկական հմտություններ Facebook, google, Linkedin , MS Office Word, Excel
  Լեզվի իմացություն Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
  Պարտականնություններ Թվային շուկայի վերլուծում, ստրատեգիաների մշակում և իրագործում, SMM ղեկավարում , տարատեսակ գովազդային արշավների պատրաստում և ղեկավարում
  Պահանջվող փաստաթղթերը Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները CV-ներն ուղարկեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ g.ghazaryan@finagent.am

  Loan Advisor
 • Ծրագրավորման մասնագետ
  Թափուր աշխատատեղի անվանում Ծրագրավորման մասնագետ
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
  • Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
  • JavaScript լեզվի գերազանց իմացություն ( ES6 )
  • Sencha Touch 2, Angular 2, Ionic 2 ( ExtJS 6, Type Script) որևիցե մեկի գերազանց իմացություն,
  • HTML և CSS իմացություն,
  • NodeJS ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • SQL(T-SQL) լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • C# (.NET) ծրագրավորման իմացությունը ցանկալի է,
  • Visual Basic ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
  • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
  • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:
  Պարտականություններ
  • Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգի ծրագրավորում,
  • Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
  • Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.03.18թ.:
  Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք
  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 2018-03-31

   

   

 • Senior .Net Developer
  Location Yerevan
  Job Description Fast Credit is looking for a Senior .Net Developer. The candidate must be capable to vigorously lead both front end conceptual architectural design building and development. The candidate will be involved in whole development process lifecycle as well.
  Job Responsibilities
  • Design and develop various development artifacts including solutions, dB schemas, application frameworks and GUI’s;
  • Design and build reusable modules to be used throughout the company products;
  • Build Custom UI Components;
  • Responsible for bug fixing/technical support of the existing and new applications in production.
  Required Qualifications
  • Self-motivated team player;
  • At least 3 years of work experience in .Net Framework;
  • Bachelor’s or higher degree in Technical field
  • Experience with JIRA bug tracking is a plus
  • Solid SCRUM or Agile development/testing and software release experience is a big plus.
  • Ability to meet deadlines and handle multiple and complex projects
  • Good communication (verbal and written) skills in English
  • Knowledge of Angular or Angular2 is a plus;
  • Knowledge of ASP.NET MVC;
  • Knowledge of WCF;
  • Knowledge of and experienced in LINQ/ Entity Framework;
  • Strong knowledge of SQL Server;
  Additional Information Please email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position     name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be     contacted for an interview appointment.
 • Senior ASP.NET MVC Developer
  Location Yerevan
  Job Description Fast Credit is looking for an ASP.NET MVC Developer. The candidate will be part of the Agile Development Team and will be involved in whole development process lifecycle.
  Job Responsibilities
  • Design and develop various web artifacts including and not limited to features, solutions and Responsive GUI’s;
  • Design and build reusable modules to be used throughout the company web sites;
  • Maintain and enhance the company’s home grown systems;
  • Build Custom UI Components;
  • Responsible for bug fixing/technical support of the existing applications in production.
  Required Qualifications
  • Strong knowledge of .NET technologies, C#, ASP.NET (MVC);
  • At least 5 years of work experience in HTML5, CSS3, JavaScript/JQuery;
  • Strong web designing skills, converting design mockups to HTML;
  • Good graphic designing skills, work experience with Photoshop or GIMP;
  • Good communication (verbal and written) skills in English
  • Ability to meet aggressive deadlines and handle multiple and complex projects
  • Solid SCRUM or Agile development/testing and software release experience is a big plus.
  • Experience with JIRA bug tracking is a plus
  • Self-motivated individual who works independently and with team members
  • Bachelor’s degree in Technical field
  Additional Information lease email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.
 • Senior Front End Developer
  Location Yerevan
  Job Description Fast Credit is looking for a Senior Front End Developer. The candidate must be capable to vigorously lead both front end conceptual architectural design building and development. The candidate will be involved in whole development process lifecycle as well.
  Job Responsibilities
  • Design and develop various web artifacts and front end concepts including and not limited to features, solutions and Responsive GUI’s;
  • Design and build reusable modules to be used throughout the company web sites;
  • Maintain and enhance the company’s home grown systems;
  • Build Custom UI Components;
  • Responsible for bug fixing/technical support of the existing applications in production.
  Required Qualifications
  • Strong knowledge of Angular or Angular2
  • At least 2 years of work experience in HTML5, CSS3, JavaScript/JQuery
  • Strong web designing skills, converting design mockups to HTML
  • .NET and related to it technologies, C#, ASP.NET (MVC)
  • Good communication (verbal and written) skills in English
  • Ability to meet aggressive deadlines and handle multiple and complex projects
  • Solid SCRUM or Agile development/testing and software release experience is a big plus
  • Experience with JIRA bug tracking is a plus
  • Self-motivated individual who works independently and with team members
  • Bachelor’s or higher degree in Technical field.
  Additional Information Please email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.
 • Գանձապահ
  Վայր Երևան
  Աշխատաժամանակ Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ՝ 13:00-22:00
  Աշխատանքի պարտականություններ
  • Իրականացնել վարկի տրամադրման և հետվճարման համար անհրաժեշտ ամենօրյա գործարքներ
  • Ապահովել անդորրագրերի ճշտությունը,
  • Մուտքագրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները համապատասխան ծրագիր,
  • Կատարել համապատասխանեցում յուրաքանչյուր օրվա վերջում՝ ապահովելով ծրագրի և դրամարկղի համապատասխան տվյալների նույնությունը,
  • Իրականացնել տարադրամի փոխանակում,
  • Վարել դրամարկղային գրքերը
  Պահանջվող որակավորում
  • Բարձրագույն կրթություն
  • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում
  • Հաճախորդների սպասարկման բիզնես էթիկայի նորմերի իմացություն
  • Համբերատարություն, ստրեսակայունություն, կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հմտություն,
  • Լեզուների իմացություն՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն,
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office)
  Լրացուցիչ տեղեկություններ Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով hr@fcc.am հասցեին: Խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը և վերոնշյալ աշխատաժամամակը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար կհրավիրվեն թեմա դաշտում պաշտոնի անվանումը և որևէ աշխատաժամանակ նշած և նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:
     
 • Սրահի ադմինիստրատոր (ք. Վայք)
  Պաշտոնը Սրահի ադմինիստրատոր (ք. Վայք)
  Վարչություն/բաժին Վայք մ/ճ
  Տարածաշրջան Վայոց Ձոր/Վայք
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ
  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • շփման զարգացած հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • թիմում աշխատելու ունակություն:
  Աշխատավարձ -
  Տարիք  
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում, հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան
  • այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեինլ: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Vayq Administrator/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:
  Այլ պահանջներ -
  Վերջնաժամկետ 2018-03-22
 • Վարկային մասնագետ
  Պաշտոնը վարկային մասնագետ
  Վարչություն/բաժին Վարկային բաժին
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ
  • բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների վարկավորման բնագավառում աշխատանքային փորձ,
  • Վարկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն,
  • Հաճախորդների ներգրավման, վարկերի տրամադրման ու սպասարկման, խնդրահարույց վարկերի հետ աշխատանքային հմտություններ,
  • ՀԾբանկ ծրագրի հաճախորդներին ու վարկերին վերաբերող ենթահամակարգերի իմացություն,
  • Համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Արական
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 18:00)
  Պարտականություններ
  • Վարկային կազմակերպության վարկատեսակների առաջխաղացման ապահովում, հաճախորդների ներգրավում,
  • Վարկավորմանը վերաբերող աշխատանքների իրականացում, ներառյալ հաճախորդների ընտրություն, վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկային գործարքի պատշաճ փաստաթղթավորւմ և ձևակերպում, վարկի ընթացիկ սպասարկում,
  • աշխատանքներ խնդրահարույց վարկերի հետ,
  • իր իրավասությունների սահմաններում առաջարկությունների, զեկուցագրերի ներկայացում, հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ հասցեին`info@bless.am: Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել <վարկային կազմակերպության վարկային մասնագետ>:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-25
 • Սպասարկող հաշվապահ
  Պաշտոնը սպասարկող հաշվապահ
  Վարչություն/բաժին Հաշվապահական հաշվառման ու հաշվետվությունների
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ
  • բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական, աուդիտի բնագավառում աշխատանքային փորձ,
  • ՀԾբանկ կամ այլ նմանատիպ ծրագրի հաշվապահական հաշվառմանն ու հաշվետվություններին, հաճախորդներին ու վարկերին վերաբերող ենթահամակարգերի խորացված իմացություն,
  • հաշվահահական հաշվառումը, հարկային դաշտը կանոնակարգող օրենսդրության իմացություն,
  • համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ,
  • կանխիկ դրամի հետ աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00-18:00)
  Պարտականություններ
  • Ընկերության կողմից իրականացվող ակտիվային և պասիվային գործառույթների, այդ թվում` վարկերի, վարկային գծերի, երաշխիքների տրամադրում ու մարում, գրավադրման, գրավից ազատման, ի պահ ընդունման և երաշխավորությունան գործարքներ,
  • Ընկերության հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների հաշվառում, դրանց մաշվածության և դուրս գրման հաշվառում,
  • Ընկերության կառավարչական և այլ ծախսերի, ներքին անալիտիկ հաշիվների հաշվապահական հաշվառում,
  • Ընկերության մասնաճյուղերի կողմից հաշվապահական հաշվառման գործառույթների ուսումասիրություն, վերլուծություն, դրանց նկատմամբ հսկողության սահմանում,
  • Հաշվապահական, բանկային, հարկային և այլ ծրագրային համակարգերի հետ աշխատանք,
  • Հաշվապահական, ֆինանսական, հարկային և պահանջվող այլ բնույթի հաշվետվությունների կազմում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ հասցեին` info@bless.am: Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել <վարկային կազմակերպության հաշվապահ>:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-25
 • Ոսկերիչ-մասնագետ
  Պաշտոնը ոսկերիչ-մասնագետ
  Վարչություն/բաժին Վարկային
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Միջնակարգ
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ - ոսկու գնահատման բնագավառում մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
  -հաճախորդներ ներգրավելու, հաճախորդների հետ շփվելու ունակություններ,
  -համակարգչային գիտելիքներ,
  -բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ոսկերչի աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ -գրավադրման ներկայացված ոսկյա իրերի գնահատում` ոսկյա իրերի իսկության ստուգում, հարգորոշում, իրերի ընդհանուր և մաքուր (միայն ոսկու պարունակությունը) քաշի որոշում,

  -գրավադրվող ոսկյա իրերի հաշվառում և փաթեթավորում,

  -Ոսկյա իրերի գնահատման աշխատանքների արդյունքով համապատասխան տվյալների կազմում և համակարգչային ծրագիր մուտքագրում,

  -բռնագանձված ոսկա իրերի իրացման հետ կապված աշխատանքներին մասնակցություն, ոսկու շուկայական արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրում և ներկայացում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ հասցեին`info@bless.am: Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել <վարկային կազմակերպության ոսկերիչ- մասնագետ>:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-25
 • Աշխատակազմի ղեկավար
  Պաշտոնը Աշխատակազմի ղեկավար
  Վարչություն/բաժին Աշխատակազմ
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ 3-5 տարի
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն Կրթություն Առնվազն 3 տարի բանկային ոլորտում ղեկավար պաշտոնում Բանկային օրենսդրության պրակտիկ գիտելիքներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)
  • ճշտապահություն, ազնվություն,
  • գաղտնիության պահպանման ընդգծված ունակություն,
  • թիմային աշխատանքի, հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ,
  • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
  • անալիտիկ մտածելակերպ,
  • համակարգչային գիտելիքներ (MS office, Pօwer Point)
  Աշխատավարձ  -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ)
  Պարտականություններ

  1.Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, Խորհրդի, Վարչության, դրանց կից հանձնաժողովների նիստերի անցկացման կազմակերպում /օրակարգի նախագծում, նյութերի հավաքագրում, անհրաժեշտության դեպքում նյութերի թարգմանություն/, նիստերի արձանագրությունների վարում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով

  2. Վերոհիշյալ կոլեգիալ մարմինների, ինչպես նաև Վարչության նախագահի հանձնարարականների և որոշումների կատարման հսկողություն, կատարողականների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

  3. Խորհրդի հետ գործարար նամակագրության վարում,

  4. Բանկի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, իր իրավասության շրջանակներում նամակագրության վարում և դրա հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով, ցանկալի է նաև ռուսերեն) cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

    Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-21
 • Աբովյան մասնաճյուղի համար ոսկերիչ
  Պաշտոնը Աբովյան մասնաճյուղի համար ոսկերիչ
  Վարչություն/բաժին  Աբովյան մասնաճյուղ
  Տարածաշրջան Կոտայք/Աբովյան
  Կրթություն Միջնակարգ մասնագիտական
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ

  Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է), Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)

  1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

  2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ) Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն

  Աշխատավարձ  -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ

  1. Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում, գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների, 2. Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղիկառավարչին,

  3. Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների, 4. Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով աշխատատեղը, որին հավակնում են /Օր. Ոսկերիչ` քաղաք Աբովյան/:

  Այլ պահանջներ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-20
 • Վարկային գործակալ Գյումրու մասնաճյուղում
  Պաշտոնը Վարկային գործակալ Գյումրու մասնաճյուղում
  Վարչություն/բաժին Գյումրու մասնաճյուղ
  Տարածաշրջան Շիրակ/Գյումրի
  Կրթություն Բակալավր
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • Իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ և այլն) ինքնակենսագրություն (ռեզյումե):
  Այլ պահանջներ Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել հետևյալ հասցեներից որևէ մեկով.

  ՀՀ ք. Գյումրի, Տերյան փողոց, 91/1, «ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Գյումրու մասնաճյուղ կամ vacancy@aregak.am էլ. փոստով:

  Պարզաբանումների համար զանգահարել (0312) 3-20-43, 5-79-17 հեռախոսահամարներով:

  Խնդրում ենք որպես վերնագիր նշել «Գյումրու վարկային գործակալ» պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:

  Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-20
 • Մենեջեր - կոնսուլտանտ
  Թափուր աշխատատեղի անվանում Մենեջեր - կոնսուլտանտ
  Պահանջվող կրթությունը  Բարձրագույն /24 - 40 տարեկան անձիք/
  Պահանջվող աշխատանքային փորձը  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
  Մասնագիտական գիտելիքներ և
  հմտություններ 
  Հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն, վերլուծելու
  և առողջ դատելու ունակություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, վճռականություն,
  աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն:
  Տեխնիկական հմտություններ  MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
  Լեզվի իմացություն  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն ( պարսկերեն )
  Պահանջվող փաստաթղթերը  Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները CV-ներն ուղարկեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ kristine-lepsik@mail.ru
  Առաջարկներ և
  Ծառայություններ
  Արմլեվել&gt;&gt; ՍՊԸ հրավիրում է միջազգային շուկաների, ֆոնդային բորսաների վերաբերյալ դասընթացների՝ անվճար և
  վճարովի , անհատական և խմբակային հիմունքներով:
  Մանրամասների համար զանգահարել՝ 011441421;