baner_new-fin
 • Ավագ ադմինիստրատոր
  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Ադմինիստրավորման բաժին, համակարգերի ադմինիստրավորման խումբ
  ՊԱՇՏՈՆԸ` Ավագ ադմինիստրատոր
  ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
   արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
   մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ք. Երևան
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ` Համակարգերի տեղադրում, արդիականացում, սպասարկում և կառավարում, համակարգչային սարքավորումների և ծրագրերի տեղադրում և սպասարկում, խնդիրների կարգավորում, համակարգերի անվտանգության, հասանելիության և արդյունավետ աշխատանքի ապահովում:
  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
  • Թարմացնել սարքավորումների ներկառուցված ծրագրերը, տեղադրել Windows OS և Microsoft հավելվածների խոցելիությունների վերացմանն ուղղված փաթեթներ (security patch)
   Իրականացնել համակարգերի մշտադիտարկում, ստուգել սարքավորումների, սերվերների, համակարգերի և հիմնական գործընթացների ամբողջականությունն ու հասանելիությունը, համակարգերի և հավելվածների գործողությունների մատյանները, պարբերական գործողությունների (ռեզերվային կրկնօրինակում և այլն) կատարումը
   Սպասարկել և թարմացնել վիրտուալիզացման միջավայրը, իրականացնել վիրտուալ համակարգերի նախանշված ռեզերվային կրկնօրինակում և պատճենում
   Բացահայտել, կարգավորել, լուծել և գրանցել համակարգերի աշխատանքի արդյունավետության հետ կապված խնդիրները
   Մշակել համակարգերի տեխնիկական փաստաթղթերը, չափանիշները և շահագործման ընթացակարգերը
   Հետևել ՏՏ ոլորտի զարգացմանը և միտումներին և անհրաժեշտության դեպքում ներդնել դրանք կազմակերպությունում
   Արագ ընդլայնել գիտելիքը կազմակերպությունում կիրառվող հավելվածների վերաբերյալ
   Անհրաժեշտության դեպքում աշխատել և համակարգերն սպասարկել ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին
  ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`
  • Բարձրագույն տեխնիկական (ճարտարագիտական) կրթություն
   Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
   Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում
   Ինքնամոտիվացում, նրբանկատույթուն և կազմակերպվածություն
   Հաղորդակցման հմտություններ և բարեկիրթ պահվածք, թիմում աշխատելու ունակություն
   Արագ որոշումներ կայացնելու, խնդրահարույց իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
   Հայտերի (ticketing) համակարգով աշխատելու փորձ
   Ինքնուրույն աշխատելու և սահմանված ժամկետում աշխատանքն ավարտելու ունակություն
   Սերվերների, Active Directory, MS SQL, SCVMM, Hyper-V և VMWare իմացություն
   Համակարգերի խոցելիությունների և անվտանգության խնդիրների իմացություն
   Վիրտուալացման (Hyper-V կամ VMware) փորձ, ներառյալ clustering, VM migration և Hyper-V replication
   High availability և Failover համակարգերի հետ աշխատելու փորձ
  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում, բայց ոչ միայն՝ տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:
  ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 28.03.2018 լրացնել կայքում զետեղված դիմում/հայտը և կցելով ինքնակենսագրությունը, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և ուղարկել hr.it@ameriabank.am էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը:

   

  Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել:

   

  Դիմումների ընդունման սկիզբ` 14.03.2018
  Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 28.03.2018

   

  Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

   

  Խնդրում ենք բեռնել դիմում-հայտը, լրացնել և ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլ. հասցեով:  դիմում-հայտ

 • Խնդրահարույց ակտիվների վերադարձման մասնագետ
  Թափուր աշխատատեղի անվանում

  Խնդրահարույց ակտիվների վերադարձման մասնագետ

  Պահանջվող կրթությունը Բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է

  Պահանջվող աշխատանքային փորձը

   

  Աշխատանքային փորձը ցանկալի է

  Տեխնիկական հմտություններ՝

  MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է

  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
  պարտաճանաչություն,
  վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն,
  թիմում աշխատելու հմտություն,
  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն,
  նախաձեռնողականություն,
  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն,
  լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
  կարգապահություն:

  Պահանջվող փաստաթղթերը

   

  Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:

  Հետադարձ կապ

  Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)

  Դիմումների ներկայացման կարգ Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
  Վերջնաժամկետ՝ 15.04.2018
 • Հեռախոսազանգերի կենտրոնի մասնագետ
  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
  • Պատասխանել կազմակերպության մուտքային զանգերին և կատարել ելքային զանգեր ըստ անհրաժեշտության,
  • Հասկանալ և լուծել կազմակերպության զանգահարած հաճախորդների խնդիրները,
  • Կատարել կազմակերպության վարկատեսակների և ծառայությունների առաջարկ հեռխոսազանգի միջոցով,
  • Հաճախորդներին տրամադրել տեղեկատվություն համապատասխան վարկերի և ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Կատարել հետազոտություններ և հարցումներ հեռախոսազանգերի միջոցով,
  • Համակարգ մուտքագրել հաճախորդների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը,
  • Պահպանել ամբողջական տեղեկատվությունն` առաջնորդվելով գործող ընթացակարգով,
  • Իրականացնել բաժնի հետ կապված այլ առաջադրանքներ ըստ անհրաժեշտության:
  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝
  • Աշխատանքային փորձը սպասարկման ոլորտում ցանկալի է,
  • Հաղորդակցելու և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
  • Պաշտոնական էլեկտրոնային նամակներ գրելու հմտություններ,
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն /Excel, Word/, ՀԾ ծրագրի իմացությունը ցանկալի է,
  • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
  • Կոնֆլիկտային և բարդ իրավիճակների արդյունավետ լուծման ունակություններ,
  • Սթրեսադիմացկունություն և էմոցիոնալ ինքնատիրապետում,
  • Հուսալիություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքները կատարելու ունակություն:
  ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ *Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով:
  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՒ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` էլ. նամակի վերնագրում լրացնելով` «Հեռախոսազանգերի կենտրոնի մասնագետ– Անուն Ազգանուն»:
  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 2018-04-12
 • Ադմինիստրատիվ թիմի օգնական-արխիվավար
  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝
  • Բարձրագույն կրթություն,
   Վերլուծական մտածելակերպ և խնդիրներ լուծելու ունակություն,
   Ուսումնասիրելու, փնտրելու, համեմատականներ անցկացնելու, այլընտրանքներ առաջարկելու ունակություններ,
   Ուշադրություն մանրուքների և ժամկետների հանդեպ,
   Կազմակերպչական և թիմային աշխատանքներ կատարելու ունակություն,
   Սեղմ ժամկետներում լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
   Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office),
   Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և/կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
  • Կազմել և հաստատման ներկայացնել պայմանգրեր, հայտեր, ակտեր, լիազորագրեր, արձանագրություններ և այլ փաստաթղթեր,
   Հետևել փաստաթղթերի, պայմանագրերի գործողության ժամկետներին,
   Կազմակերպել ադմինիստրատիվ գործառույթների փաստաթղթաշրջանառությունը, դրանց էլեկտրոնային և թղթային արխիվացումը,
   Թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով համակարգված պահպանել փաստաթղթերը,
   Հետևել կոմունալ և ադմինիստրատիվ այլ վճարումների ժամանակին կատարմանը, ստուգել դրանց համապատասխանելիությունը՝ վերուծելով վճարումների տվյալները և հնարավոր խախտումները,
   Կազմել, վարել և փոփոխել նորացնել մուտքի, ելքի, հաճախորդի կողմից լրացված դիմումների, լիազորագրերի և այլ գրանցամատյաններ, ինչպես նաև ադմինիստրատիվ գործառույթներից բխող տարբեր ցուցակներ ու ցանկեր,
   Կազմակերպել ընկերության տարբեր փաստաթղթերի արխիվացումը` համաձայն գործող իրավական ակտերի և ներքին կարգերի,
   Կազմակերպել պահպանության ոչ պիտանի փաստաթղթերի ոչնչացումը՝ ՀՀ օրենսդրական ակտերի համաձայն,
   Ապահովել արխիվից անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը՝ համաձայն ներքին կարգերի,
   Իրականացնել հիմնական գործառույթներին առնչվող այլ պարտականություններ:
  ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ -
  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

  Եթե հետաքրքրված եք տվյալ հաստիքով և կարծում եք, որ Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` վերնագրում լրացնելով` «Ադմինիստրատիվ թիմի օգնական – արխիվավար - Անուն Ազգանունը»:

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ

  2018-03-31

 • Հաճախորդների խորհրդատուներ «Էջմիածին», «Եղվարդ», «Վարդենիս» մասնաճյուղերում
  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝
  • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է տնտեսագիտական, ֆինանսական, մաթեմատիկական,
   Վաճառքի և սպասարկման փորձը ցանկալի է,
   Շփման և բանակցելու զարգացած հմտություններ,
   Հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ,
   Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
   Սեղմ ժամկետներում և գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
   MS Word և MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն, Հայկական ծրագրերի (ՀԾ) իմացությունը ցանկալի է,
   Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի կամ անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է:
  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
  • Ներկայացնել և վաճառել ընկերության ֆինանսական ծառայությունները` բացահայտելով հաճախորդների կարիքները և առաջարկելով համապատասխան վարկատեսակները,
   Աջակցել հաճախորդներին` լրացնելու ցանկացած տեսակի դիմումներ,
   Հաճախորդներին տրամադրել իրենց հետվճարների վերաբերյալ տեղեկություններ` ներքին կանոնակարգին համապատասխան,
   Նոր այցելուների մեջ հայտնաբերել պոտենցիալ հաճախորդներ, պահպանել առկա հաճախորդներին՝ ստեղծելով բարյացակամ փոխհարաբերություններ և ապահովելով հաճախորդների գոհունակության բարձր մակարդակ,
   Կատարել հաճախորդների տվյալների մուտքագրում տվյալների համակարգ և հարցումներ` անհրաժեշտության դեպքում,
   Ծրագրով հաստատել տրամադրվող վարկերը (իր իրավասության սահմաններում),
   Հաճախորդներին ներկայացնել և բացատրել պայմանագրի բոլոր դրույթները, պահպանել և արխիվացնել բոլոր փաստաթղթերը,
   Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել ադմինիստրատիվ հարցերում:
  ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ *Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով:
  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՒ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

  Եթե հետաքրքրված եք տվյալ աշխատանքով և Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` էլ. նամակի վերնագրում լրացնելով` «Հաճախորդների խորհրդատու – Մասնաճյուղը – Անուն Ազգանունը»:

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ

  2018-03-31

 • Գանձապահ «Մարտունի» մասնաճյուղում
  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝
  • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է տնտեսագիտական կամ հարակից ոլորտներում,
   Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ,
   Շփման և հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ,
   Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
   Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
   MS Word և MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն, Հայկական ծրագրերի (ՀԾ) իմացությունն առավելություն է,
   Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունն առավելություն է:
  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Իրականացնել ամենօրյա անհրաժեշտ գործարքները՝ վարկի տրամադրման և հետվճարների ընդունման համար,
   Տրամադրել վարկի գումարը և ընդունել հետվճարները` հատուկ ուշադրություն դարձնելով հաճախորդների սպասարկման որակի և հաճախորդի գոհունակության ապահովման վրա,
   Ապահովել, որ բոլոր մուտքի/ելքի օրդերները և կտրոնները լինեն պատշաճ կերպով լրացված,
   Իրականացնել ամենօրյա գործարքները ծրագրով՝ ապահովելու կանխիկ դրամով փաստացի գործարքների համապատասխանությունը ծրագրին,
   Ապահովել, որ բոլոր հաստատումները վավերացվեն համապատասխան ստորագրությամբ,
   Վարկային պորտֆելի բոլոր օրդերները մուտքագրել համապատասխան էլեկտրոնային գրանցամատյանում` ստուգելով մուտքագրումների ճշգրտությունը,
   Իրականացնել արտարժույթի փոխանակման բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները,
   Ըստ պահանջի` ներկայացնել հաշվետվություններ գործունեության համապատասխան ոլորտների վերաբերյալ:
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

  ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)

  ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ`

  Եթե հետաքրքրված եք տվյալ աշխատանքով և Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` նամակի վերնագրում լրացնելով` «Գանձապահ – Մարտունի – Անուն Ազգանունը»:

  *Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով:

   ԴԻՄԵԼՈւ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ` 

  2018-03-31

   

   

 • Call Center Specialist
  Requirements
  • Work experience in the field of customer service is desired;
  • Excellent communication and negotiation skills;
  • Ability to write official emails;
  • Knowledge of computer programs /Excel, Word/, knowledge of ASBank is desired;
  • Good knowledge of Armenian, Russian and English;
  • Conflict resolution skills;
  • Stress resistance and emotional selfcontrol;
  • Reliability and ability to manage tasks in tight deadlines.
  Responsibilities
  • Respond to the company’s incoming calls and perform outgoing calls as appropriate;
  • Understand and solve the problems of the clients calling the company;
  • Present an offer of the Company’s loan products and services through phone calls;
  • Provide the clients information about the respective loans and services;
  • Conduct research and inquiries through phone calls;
  • Enter the respective information about the clients into the program;
  • Keep the entire information, guided by the acting procedures;
  • Perform other tasks related to the department as appropriate.
  Work Schedule Full time (09:00 18:00)
  Documents If you meet the above requirements and are interested in the position announced, please email your detailed CV to FINCA at: hr@finca.am. Please specify the subject line of your email in line with the following sample “Call Center Specialist Name Surname”.
  Expiration date 2018-04-12

   

   

 • C# ծրագրավորման մասնագետ
  Թափուր աշխատատեղի անվանում

  C# ծրագրավորման մասնագետ

  Պահանջներ
  • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,

   Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ C# (.NET) ծրագրավորման բնագավառում,

   ADO.NET, LINQ և Entity Framework տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքային փորձ,

   Վեբ սերվիս տեխնոլոգիաների` WCF և REST իմացություն,

   Տվյալների բազաների ծրագրավորման իմացություն, MS SQL աշխատելու հմտություններ,

   Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,

   Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,

   Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:

  Պարտականություններ
  • Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգերի համար վեբ սերվիսների ծրագրավորում,

   Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,

   Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume in PDF format) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:
  Այլ պահանջներ

  Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ

  2018-04-16

   

   

 • Վարկային մասնագետ
  Թափուր աշխատատեղի անվանում Վարկային մասնագետ
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,

   Բանկում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես վարկային մասնագետ,

   ՀՀ բանկային օրենսդրության, սպառողական և բիզնես վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,

   MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,

   հաղորդակցման հմտություններ, ինչպես նաև թիմում աշխատելու հմտություններ,

   իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

   կարգապահության և պատասխանատվության զգացում,

   վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, ներկայացման, ներգրավման և համագործակցության հմտություն,

   հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, ցանկալի է նաև անգլերենի իմացություն:

  Պարտականություններ
  • Բանկի վարկային պրոդուկտի ակտիվ առաջխաղացման ապահովում,

   խորհրդատվության իրականացում հաճախորդներին վարկերի ձևակերպման անհրաժեշտ փաստաթղթերի, պայմանների և ժամկետների մասին,

   վարկային հայտերի ընդունում և վերլուծություն,

   վարկավորման համար պահանջվող փաստաթղթերի հավաքագրում,

   վարկունակության գնահատում, վարկառուի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության իրականացում,

   գրավի առարկայի ընտրություն և ուսումնասիրում,

   սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,

   հաճախորդների վճարումներին հետևում` դրանք ժամանակին և ճշգրիտ կատարելու նկատառումով:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:
  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ

  2018-04-01

   

   

 • Ծրագրավորման մասնագետ
  Թափուր աշխատատեղի անվանում Ծրագրավորման մասնագետ
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
  • Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
  • JavaScript լեզվի գերազանց իմացություն ( ES6 )
  • Sencha Touch 2, Angular 2, Ionic 2 ( ExtJS 6, Type Script) որևիցե մեկի գերազանց իմացություն,
  • HTML և CSS իմացություն,
  • NodeJS ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • SQL(T-SQL) լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • C# (.NET) ծրագրավորման իմացությունը ցանկալի է,
  • Visual Basic ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
  • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
  • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:
  Պարտականություններ
  • Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգի ծրագրավորում,
  • Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
  • Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.03.18թ.:
  Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք
  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 2018-03-31

   

   

 • EVOCALAB վերապատրաստման ծրագիր
  Թափուր աշխատատեղի անվանում

  EVOCALAB վերապատրաստման ծրագիր

  Պահանջներ
  • Շրջանավա՞րտ ես, կամ մագիստրատուրայի վերջին կուրսի ուսանո՞ղ

   Ցանկանու՞մ ես կառուցել քո ապագա կարիերան

   Պատրա՞ստ ես ձեռք բերել գիտելիք և փորձ

   Ուզու՞մ ես աշխատել Բանկում

   Պահանջներ

   Բարձր առաջադիմություն,

   սովորելու մեծ ցանկություն և նախաձեռնողականություն, սեփական կարիերան կառուցելու, աշխատանքային անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու ցանկություն,

   վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, գաղափարների ներկայացման, թիմակիցների հետ շփման և համագործակցության հմտություն,

   օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացություն:

   EVOCALAB ծրագրին կարող են մասնակցել 2018թ. հետևյալ շրջանավարտները՝

   ՀՊՏՀ,

   ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման Ֆակուլտետ,

   Հայ-ռուսական Սլավոնական Համալսարանի տնտեսագիտության և մենեջմենթի ֆակուլտետ,

   Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Տնտեսագիտություն/Ֆինանսներ/Գործարար կառավարում մասնագիտությամբ շրջանավարտներ:

   Ֆինանսաբանկային Քոլեջի շրջանավարտներ:

  Պարտականություններ
  • ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակն է`

   Շրջանավարտների կողմից գիտելիքների ձեռքբերումը ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր գործունեության մասին:

   Կիրառելով տեսական գիտելիքները` ձեռք բերել աշխատանքային կարողություններ և հմտություններ՝ անցնելով պրակտիկա Բանկի մասնաճյուղերում և գլխամասային գրասենյակում:

   Հաղորդակցվել ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կորպորատիվ արժեքներին, ծանոթանալ Բանկի աշխատաոճին, ներքին մշակույթին և երկարամյա պատմությանը:

   Ստանալ հնարավորություն աշխատելու ԷՎՈԿԱԲԱՆԿՈՒՄ:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են`

  • Համառոտ ինքնակենսագրություն՝ ռեզյումե հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով:

  • Մոտիվացիոն նամակ այն մասին, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել ծրագրին, ինչ եք ակնկալում սովորել, և ինչպես եք պատկերացնում Ձեր կարիերան գալիք երեք տարիների ընթացքում:

  • Բոլոր առարկաների գնահատականները (դիպլոմում գնահատականների ներդիրը կամ գնահատականների մասին տեղեկանքը):

  Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է մինչև ս.թ ապրիլի 15-ը ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am կամ ներկայացնել ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով, հեռախոս՝ (+374)10 60-55-55:

  Այլ պահանջներ Ծրագրի իրականացումը բխում է բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունից, որն է երիտասարդ սերնդի կրթական, գիտական և մշակութային ձեռքբերումների սատարումն ու խրախուսումը:
  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ

  2018-04-15

   

   

 • Manager of “Abovyan” branch
  Location Abovyan, Armenia
  Job Description The Company is looking for a highly qualified branch manager with deep knowledge and practical experience in appropriate field. The selected candidate will establish and develop branch’s activities.
  Job Responsibilities
  • To plan, coordinate and supervise overall Branch activities.
   To ensure the Branch operations are in compliance with the Fast Credit’s policies and procedures.
   To ensure that policies, guidelines and regulations are understood by Branch staff and upheld.
   To control credit processing
   Systematic review of Credit officer’s and the other servicing staff workloads
   Assist the senior management in designing, implementing and managing Fast Credit training activities for all relevant staff
   To provide Branch staff with appropriate coaching and training.
   To assist Legal department and the Delinquency Manager in overdue loan collection process.
   To contribute to the strategic development of the operations with effective improvement suggestions (regarding operations, policies, procedures, documentation, etc.)
   Make recommendation to senior management for development of new product and services.
   Make recommendation to senior management for improving operation’s efficiency.
   Assess and if necessary make recommendation to improve the operational sustainability of Branch.
   Provide with all documents, reports requested by Head Office on time and in accurate manner.
   To cooperate with local governmental representatives and other stakeholders in smooth implementation of Branch operations.
   Other duties assigned by the Supervisor.
  Required Qualifications
  • At least 3 years work experience, out of which 1 year in managerial position.
   University degree in Economics or Finance;
   Planning and organizational skills;
   Strong commitment to work;
   Team-player skills and ability to cooperate;
   Ability to multitask and meet tight deadlines;
   Strong Computer skills;
   Excellent knowledge of Armenian, Russian English languages;
   Detail orientation and concentration skills;
   Good communication and negotiation skills.
  Additional Information

  Please email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.

 • UI/UX designer
  Location Yerevan
  Job Description

  Fast Credit Capital UCO is looking for UI/UX designer.

  Job Responsibilities
  • Define the right interaction model and evaluate its success;
   Develop wireframes and prototypes around customer needs;
   Find creative ways to solve UX problems (e.g. usability, findability);
   Communicate design ideas and prototypes to developers;
   Keep abreast of competitor products and industry trends;
   Running user testing of applications, software and websites;
   Communicating scenarios (hypothetical users), end-to-end experiences, interaction models, and screen designs to other people working on a product;
   Collaborating with product management and engineering to define and implement innovative solutions for the product direction, visuals and experience;
   Executing all visual design stages from concept to final hand-off to engineering;
   Conceptualizing original ideas that bring simplicity and user friendliness to complex design roadblocks.
  Required Qualifications
  • Bachelor’s degree.
   At least 1 years of work experience as UI/UX Designer;
   Proficient user of Photoshop, Illustrator (Sketch 3 is the advantage), UXPin, etc.;
   Ability to quickly shift focus;
   Ability to quickly learn new technologies;
   Not afraid of constructive criticism.
  Additional Information

  Please email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.

 • Technical support specialist
  Location Yerevan
  Job Description Fast Credit Capital UCO is looking for a Technical Support Specialist that will support customers on company's software usage.
  Job Responsibilities
  • Provide timely responses to meet service levels and response times for customers;
   Create reports that provide statistics on customer issues;
   Work with the developers to improve visibility of issues in the field, monitor updates and communicate progress to customers;
   Evaluate, evolve and improve the support call process and technology use;
   Escalate high profile and complex incidents to product management;
   Front-line response for client technical support calls;
   Maintain technical support database;
   Monitor and report customer repair status.
  Required Qualifications
  • At least 1 year work experience in the mentioned field;
   Experience working with financial software is a plus;
   Ability to work independently and efficiently to meet deadlines;
   Ability to promptly answer support related email, chats and other electronic communications;
   Proficiency in Internet related applications;
   Technical background, excellent technical skills;
   Self-motivated, detail-oriented and organized personality;
   Customer-oriented personality;
   Excellent communication skills;
   Ability to work under pressure;
   English language communication skills;
  Additional Information Please email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.
 • Senior .Net Developer
  Location Yerevan
  Job Description Fast Credit is looking for a Senior .Net Developer. The candidate must be capable to vigorously lead both front end conceptual architectural design building and development. The candidate will be involved in whole development process lifecycle as well.
  Job Responsibilities
  • Design and develop various development artifacts including solutions, dB schemas, application frameworks and GUI’s;
  • Design and build reusable modules to be used throughout the company products;
  • Build Custom UI Components;
  • Responsible for bug fixing/technical support of the existing and new applications in production.
  Required Qualifications
  • Self-motivated team player;
  • At least 3 years of work experience in .Net Framework;
  • Bachelor’s or higher degree in Technical field
  • Experience with JIRA bug tracking is a plus
  • Solid SCRUM or Agile development/testing and software release experience is a big plus.
  • Ability to meet deadlines and handle multiple and complex projects
  • Good communication (verbal and written) skills in English
  • Knowledge of Angular or Angular2 is a plus;
  • Knowledge of ASP.NET MVC;
  • Knowledge of WCF;
  • Knowledge of and experienced in LINQ/ Entity Framework;
  • Strong knowledge of SQL Server;
  Additional Information Please email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position     name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be     contacted for an interview appointment.
 • Գանձապահ` «Կոմիտաս» մասնաճյուղում
  Վայր ք. Երևան
  Աշխատանքի նկարագրություն Կազմակերպության «Կոմիտաս» մասնաճյուղին անհարժեշտ է գանձապահ՝ 19:00-00:00 աշխատաժամանակով:
  Աշխատանքային պարտականություններ
  • Իրականացնել վարկի տրամադրման և հետվճարման համար անհրաժեշտ ամենօրյա գործարքներ
   Ապահովել անդորրագրերի ճշտությունը,
   Մուտքագրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները համապատասխան ծրագիր,
   Կատարել համապատասխանեցում յուրաքանչյուր օրվա վերջում՝ ապահովելով ծրագրի և դրամարկղի համապատասխան տվյալների նույնությունը,
   Իրականացնել տարադրամի փոխանակում,
   Վարել դրամարկղային գրքեր:
  Պահանջվող որակավորում
  • Բարձրագույն կրթություն,
   Հաճախորդների հետ հաղորդակցման և սպասարկման բիզնես էթիկայի նորմերի իմացություն,
   Կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
   Պատասխանատվություն,
   Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office):
  Լրացուցիչ տեղեկատվություն Թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով hr@fcc.am հասցեին՝ մինչև 31.03.2018թ-ը: Խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:
 • Senior ASP.NET MVC Developer
  Location Yerevan
  Job Description Fast Credit is looking for an ASP.NET MVC Developer. The candidate will be part of the Agile Development Team and will be involved in whole development process lifecycle.
  Job Responsibilities
  • Design and develop various web artifacts including and not limited to features, solutions and Responsive GUI’s;
  • Design and build reusable modules to be used throughout the company web sites;
  • Maintain and enhance the company’s home grown systems;
  • Build Custom UI Components;
  • Responsible for bug fixing/technical support of the existing applications in production.
  Required Qualifications
  • Strong knowledge of .NET technologies, C#, ASP.NET (MVC);
  • At least 5 years of work experience in HTML5, CSS3, JavaScript/JQuery;
  • Strong web designing skills, converting design mockups to HTML;
  • Good graphic designing skills, work experience with Photoshop or GIMP;
  • Good communication (verbal and written) skills in English
  • Ability to meet aggressive deadlines and handle multiple and complex projects
  • Solid SCRUM or Agile development/testing and software release experience is a big plus.
  • Experience with JIRA bug tracking is a plus
  • Self-motivated individual who works independently and with team members
  • Bachelor’s degree in Technical field
  Additional Information lease email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.
 • Senior Front End Developer
  Location Yerevan
  Job Description Fast Credit is looking for a Senior Front End Developer. The candidate must be capable to vigorously lead both front end conceptual architectural design building and development. The candidate will be involved in whole development process lifecycle as well.
  Job Responsibilities
  • Design and develop various web artifacts and front end concepts including and not limited to features, solutions and Responsive GUI’s;
  • Design and build reusable modules to be used throughout the company web sites;
  • Maintain and enhance the company’s home grown systems;
  • Build Custom UI Components;
  • Responsible for bug fixing/technical support of the existing applications in production.
  Required Qualifications
  • Strong knowledge of Angular or Angular2
  • At least 2 years of work experience in HTML5, CSS3, JavaScript/JQuery
  • Strong web designing skills, converting design mockups to HTML
  • .NET and related to it technologies, C#, ASP.NET (MVC)
  • Good communication (verbal and written) skills in English
  • Ability to meet aggressive deadlines and handle multiple and complex projects
  • Solid SCRUM or Agile development/testing and software release experience is a big plus
  • Experience with JIRA bug tracking is a plus
  • Self-motivated individual who works independently and with team members
  • Bachelor’s or higher degree in Technical field.
  Additional Information Please email your professional CV to: hr@fcc.am specifying the job position name in the subject line. Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.
 • Գանձապահ
  Վայր Երևան
  Աշխատաժամանակ Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ՝ 13:00-22:00
  Աշխատանքի պարտականություններ
  • Իրականացնել վարկի տրամադրման և հետվճարման համար անհրաժեշտ ամենօրյա գործարքներ
  • Ապահովել անդորրագրերի ճշտությունը,
  • Մուտքագրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները համապատասխան ծրագիր,
  • Կատարել համապատասխանեցում յուրաքանչյուր օրվա վերջում՝ ապահովելով ծրագրի և դրամարկղի համապատասխան տվյալների նույնությունը,
  • Իրականացնել տարադրամի փոխանակում,
  • Վարել դրամարկղային գրքերը
  Պահանջվող որակավորում
  • Բարձրագույն կրթություն
  • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում
  • Հաճախորդների սպասարկման բիզնես էթիկայի նորմերի իմացություն
  • Համբերատարություն, ստրեսակայունություն, կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հմտություն,
  • Լեզուների իմացություն՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն,
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office)
  Լրացուցիչ տեղեկություններ Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով hr@fcc.am հասցեին: Խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը և վերոնշյալ աշխատաժամամակը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար կհրավիրվեն թեմա դաշտում պաշտոնի անվանումը և որևէ աշխատաժամանակ նշած և նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:
     
 • Սրահի ադմինիստրատոր (ք. Ալավերդի)
  Պաշտոնը

  Սրահի ադմինիստրատոր (ք. Ալավերդի)

  Վարչություն/բաժին Թումանյան մասնաճյուղ
  Տարածաշրջան

  Լոռի/Ալավերդի

  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ
  • բարձրագույն կրթություն,

   բանկային գործի իմացություն,

   հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,

   զարգացած համակարգչային հմտություններ,

   հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,

   բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,

   շփման զարգացած հմտություններ,

   բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,

   հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,

   լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,

   թիմում աշխատելու ունակություն:

  Աշխատավարձ -
  Տարիք -
  Սեռը Իգական
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,

   հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,

   Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,

   հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում, հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,

   հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,

   հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,

   այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը -
  Այլ պահանջներ Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Tumanyan Administrator/, և Ձեր անուն ազգանունը: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին: «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ բոլոր թափուր հաստիքների հայտարարությունները տեղադրված են պաշտոնական կայքում. http://vtb.am/about/job/
  Վերջնաժամկետ 2018-03-24
 • Առաջատար Մասնագետ ք. Երևան
  Պաշտոնը

  Առաջատար Մասնագետ ք. Երևան

  Վարչություն/բաժին Երևանի մասնաճյուղեր
  Տարածաշրջան

  Երևան

  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ
  • բարձրագույն կրթություն,

   բանկային գործի իմացություն,

   հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,

   զարգացած համակարգչային հմտություններ,

   հայերենի գերազանց տիրապետում, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,

   բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,

   թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,

   բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,

   հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,

   լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,

   բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

  Աշխատավարձ -
  Տարիք -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,

   հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,

   Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,

   հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,

   հաճախորդների ներգրավում,

   ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,

   կորպորատիվ հաճախորդներին բանկային ծառայությունների տրամադրման կարգի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադում,

   Բանկի պրոդուկտների ներկայացման միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում,

   հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը -
  Այլ պահանջներ Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Yerevan Financial Adviser /, և նշել անուն ազգանուն:Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:
  Վերջնաժամկետ 2018-04-01
 • Սրահի ադմինիստրատոր (ք. Վայք)
  Պաշտոնը Սրահի ադմինիստրատոր (ք. Վայք)
  Վարչություն/բաժին Վայք մ/ճ
  Տարածաշրջան Վայոց Ձոր/Վայք
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ
  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • շփման զարգացած հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • թիմում աշխատելու ունակություն:
  Աշխատավարձ -
  Տարիք  
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում, հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան
  • այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեինլ: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Vayq Administrator/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:
  Այլ պահանջներ -
  Վերջնաժամկետ 2018-03-22
 • Թումանյան մասնաճյուղ առաջատար մասնագետ
  Պաշտոնը

  Թումանյան մասնաճյուղ առաջատար մասնագետ

  Վարչություն/բաժին Թումանյան մասնաճյուղ
  Տարածաշրջան Լոռի/Ալավերդի
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ

   

   

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:
  Աշխատավարձ -
  Տարիք  
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,

   հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,

   Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,

   հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,

   բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,

   բանկային փոխանցումների կատարում,

   բանկային հաշիվների բացում և վարում,

   ավանդների ընդունում,

   կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,

   հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Tumanyan Leading Specialist/ և նշել անուն ազգանուն:Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին: http://www.vtb.am/
  Այլ պահանջներ -
  Վերջնաժամկետ 2018-03-24
 • Անհատական մենեջեր
  Պաշտոնը Անհատական մենեջեր
  Վարչություն/բաժին Կորպորատիվ ուղղվածության վաճառքի բաժինc
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Առանց փորձի
  Պահանջներ
  • բարձրագույն կրթություն,

   բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,

   հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,

   թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,

   բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,

   հստակ սահմանված ժամկետներում առաջադրանքներ կատարելու ունակություն,

   բանակցություններ վարելու հմտություններ,

   համակարգչային հմտություններ,

   հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

  Աշխատավարձ -
  Տարիք 20-25
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • Այցելություններ Բանկի գործընկեր կազմակերպություններ, Բանկի պրոդուկտների հայտերի ընդունում, կրոս վաճառքի իրականացում;

   Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների պրեզենտացիաների կազմակերպում և անցկացում;

   Հեռախոսազանգերի միջոցով նախնական վաճառքների իրականացում;

   Պոտենցիալ հաճախորդների ցանկի պատրաստում, վարում, հաճախորդների ներգրավում;

   Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ;

   Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում;

   Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը -
  Այլ պահանջներ Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Personal Manager/, և Ձեր անուն ազգանունը: Անվերնագիր կամ սխալ վերնագրված նամակները չեն դիտարկվի: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:
  Վերջնաժամկետ

  2018-05-01

 • Վարկային մասնագետ
  Պաշտոնը վարկային մասնագետ
  Վարչություն/բաժին Վարկային բաժին
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ
  • բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների վարկավորման բնագավառում աշխատանքային փորձ,
  • Վարկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն,
  • Հաճախորդների ներգրավման, վարկերի տրամադրման ու սպասարկման, խնդրահարույց վարկերի հետ աշխատանքային հմտություններ,
  • ՀԾբանկ ծրագրի հաճախորդներին ու վարկերին վերաբերող ենթահամակարգերի իմացություն,
  • Համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Արական
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 18:00)
  Պարտականություններ
  • Վարկային կազմակերպության վարկատեսակների առաջխաղացման ապահովում, հաճախորդների ներգրավում,
  • Վարկավորմանը վերաբերող աշխատանքների իրականացում, ներառյալ հաճախորդների ընտրություն, վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկային գործարքի պատշաճ փաստաթղթավորւմ և ձևակերպում, վարկի ընթացիկ սպասարկում,
  • աշխատանքներ խնդրահարույց վարկերի հետ,
  • իր իրավասությունների սահմաններում առաջարկությունների, զեկուցագրերի ներկայացում, հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ հասցեին`info@bless.am: Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել <վարկային կազմակերպության վարկային մասնագետ>:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-25
 • Սպասարկող հաշվապահ
  Պաշտոնը սպասարկող հաշվապահ
  Վարչություն/բաժին Հաշվապահական հաշվառման ու հաշվետվությունների
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ
  • բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական, աուդիտի բնագավառում աշխատանքային փորձ,
  • ՀԾբանկ կամ այլ նմանատիպ ծրագրի հաշվապահական հաշվառմանն ու հաշվետվություններին, հաճախորդներին ու վարկերին վերաբերող ենթահամակարգերի խորացված իմացություն,
  • հաշվահահական հաշվառումը, հարկային դաշտը կանոնակարգող օրենսդրության իմացություն,
  • համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ,
  • կանխիկ դրամի հետ աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00-18:00)
  Պարտականություններ
  • Ընկերության կողմից իրականացվող ակտիվային և պասիվային գործառույթների, այդ թվում` վարկերի, վարկային գծերի, երաշխիքների տրամադրում ու մարում, գրավադրման, գրավից ազատման, ի պահ ընդունման և երաշխավորությունան գործարքներ,
  • Ընկերության հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների հաշվառում, դրանց մաշվածության և դուրս գրման հաշվառում,
  • Ընկերության կառավարչական և այլ ծախսերի, ներքին անալիտիկ հաշիվների հաշվապահական հաշվառում,
  • Ընկերության մասնաճյուղերի կողմից հաշվապահական հաշվառման գործառույթների ուսումասիրություն, վերլուծություն, դրանց նկատմամբ հսկողության սահմանում,
  • Հաշվապահական, բանկային, հարկային և այլ ծրագրային համակարգերի հետ աշխատանք,
  • Հաշվապահական, ֆինանսական, հարկային և պահանջվող այլ բնույթի հաշվետվությունների կազմում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ հասցեին` info@bless.am: Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել <վարկային կազմակերպության հաշվապահ>:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-25
 • Ոսկերիչ-մասնագետ
  Պաշտոնը ոսկերիչ-մասնագետ
  Վարչություն/բաժին Վարկային
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Միջնակարգ
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ - ոսկու գնահատման բնագավառում մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
  -հաճախորդներ ներգրավելու, հաճախորդների հետ շփվելու ունակություններ,
  -համակարգչային գիտելիքներ,
  -բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ոսկերչի աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ -գրավադրման ներկայացված ոսկյա իրերի գնահատում` ոսկյա իրերի իսկության ստուգում, հարգորոշում, իրերի ընդհանուր և մաքուր (միայն ոսկու պարունակությունը) քաշի որոշում,

  -գրավադրվող ոսկյա իրերի հաշվառում և փաթեթավորում,

  -Ոսկյա իրերի գնահատման աշխատանքների արդյունքով համապատասխան տվյալների կազմում և համակարգչային ծրագիր մուտքագրում,

  -բռնագանձված ոսկա իրերի իրացման հետ կապված աշխատանքներին մասնակցություն, ոսկու շուկայական արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրում և ներկայացում:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ հասցեին`info@bless.am: Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել <վարկային կազմակերպության ոսկերիչ- մասնագետ>:
  Այլ պահանջներ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-25
 • Ոսկերիչ /Եղեգնաձոր մասնաճյուղի համար/
  Պաշտոնը

  Ոսկերիչ /Եղեգնաձոր մասնաճյուղի համար/

  Վարչություն/բաժին

  Մարտունի քաղաք

  Տարածաշրջան

  Գեղարքունիք/Մարտունի

  Կրթություն

  Միջնակարգ մասնագիտական

  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ

  Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է), Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)

  1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

  2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ) Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն

  Աշխատավարձ  -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ

  1. Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում, գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների, 2. Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղիկառավարչին,

  3. Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

  4. Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով աշխատատեղը, որին հավակնում են /Օր. Ոսկերիչ` քաղաք Մարտունի/

    Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-31
 • Աշխատակազմի ղեկավար
  Պաշտոնը Աշխատակազմի ղեկավար
  Վարչություն/բաժին Աշխատակազմ
  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ 3-5 տարի
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն Կրթություն Առնվազն 3 տարի բանկային ոլորտում ղեկավար պաշտոնում Բանկային օրենսդրության պրակտիկ գիտելիքներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)
  • ճշտապահություն, ազնվություն,
  • գաղտնիության պահպանման ընդգծված ունակություն,
  • թիմային աշխատանքի, հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ,
  • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
  • անալիտիկ մտածելակերպ,
  • համակարգչային գիտելիքներ (MS office, Pօwer Point)
  Աշխատավարձ  -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ)
  Պարտականություններ

  1.Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, Խորհրդի, Վարչության, դրանց կից հանձնաժողովների նիստերի անցկացման կազմակերպում /օրակարգի նախագծում, նյութերի հավաքագրում, անհրաժեշտության դեպքում նյութերի թարգմանություն/, նիստերի արձանագրությունների վարում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով

  2. Վերոհիշյալ կոլեգիալ մարմինների, ինչպես նաև Վարչության նախագահի հանձնարարականների և որոշումների կատարման հսկողություն, կատարողականների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

  3. Խորհրդի հետ գործարար նամակագրության վարում,

  4. Բանկի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, իր իրավասության շրջանակներում նամակագրության վարում և դրա հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով, ցանկալի է նաև ռուսերեն) cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

    Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-21
 • Աբովյան մասնաճյուղի համար ոսկերիչ
  Պաշտոնը Աբովյան մասնաճյուղի համար ոսկերիչ
  Վարչություն/բաժին  Աբովյան մասնաճյուղ
  Տարածաշրջան Կոտայք/Աբովյան
  Կրթություն Միջնակարգ մասնագիտական
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ

  Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է), Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)

  1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

  2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ) Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն

  Աշխատավարձ  -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ

  1. Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում, գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների, 2. Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղիկառավարչին,

  3. Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների, 4. Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով աշխատատեղը, որին հավակնում են /Օր. Ոսկերիչ` քաղաք Աբովյան/:

  Այլ պահանջներ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-20
 • Գյումրի, Արթիկ, Չարենցավան և Մարտունի քաղաքների համար /Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ/
  Պաշտոնը Գյումրի, Արթիկ, Չարենցավան և Մարտունի քաղաքների համար /Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ/
  Վարչություն/բաժին Մանրածախ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրինություն
  Տարածաշրջան Ամբողջը
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ

  Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/ Ցանկալի է նվազագույնը 3 ամսվա փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում /մասնագիտական կրթության պարագայում/

  1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

  2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

  3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է) Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office) Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

  Աշխատավարձ
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (10:00 - 19:00)
  Պարտականություններ

  1.Հաճախորդներին Յունիբանկում գործող վարկատեսակների և դրանց պայմանների ներկայացում

  2.Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների տարածքում վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի կազմում և ներկայացում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանմանը  

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ /օր.`ք.Գյումրի/

  Այլ պահանջներ Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-25 • Հրազդան-Կենտրոն մասնաճյուղի համար գանձապահ-մենեջեր փորձնակ
  Պաշտոնը Հրազդան-Կենտրոն մասնաճյուղի համար գանձապահ-մենեջեր փորձնակ
  Վարչություն/բաժին Հրազդան քաղաք
  Տարածաշրջան

  Կոտայք/Հրազդան

  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ Ցանկալի է
  Պահանջներ

  Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/ Ցանկալի է գանձապահի` նվազագույնը 6ամսվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/ Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/ Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն

  Աշխատավարձ  -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ

  1. Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և բանկային գործիքների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում (ավանդների, վարկերի տոկոսադրույքների, բանկում հաշիվների բացման, վարման, գործող սակագների , հաշվի մնացորդների վերաբերյալ)

  2. Հաճախորդի սպասարկում

  3. Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում

  4. Թղթադրամների նույնականացում

  5. Հաճախորդների բանկային քարտերի սպասարկում Pos-terminal սարքի միջոցով

  6.Դրամական փոխանցումների իրականացում

  7. Փաստաթղթային և կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ստուգման նպատակով` յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և ամփոփում, այնուհետև հանձնում դրամարկղի վարիչին:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով` Գանձապահ-մենեջեր` Հրազդան-կենտրոն մ/ճ:

  Այլ պահանջներ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-31
 • ՓՄՁ Կենտրոնի ավագ վերլուծաբան/Երևան քաղաքի համար/
  Պաշտոնը

  ՓՄՁ Կենտրոնի ավագ վերլուծաբան/Երևան քաղաքի համար/

  Վարչություն/բաժին

  Վաճառքների և կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման տնօրինություն

  Տարածաշրջան Երևան
  Կրթություն Բարձրագույն
  Փորձ

  1-3 տարի

  Պահանջներ

  Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/ 1-2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, մասնավորապես վարկերի վերլուծության փորձ:

  1.Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

  2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

  3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է) Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office) Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

  Աշխատավարձ  -
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ

  1. ՓՄՁ հաճախորդների վարկային հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում,

  2. Հաճախորդի բիզնեսի ֆինանսական վերլուծություն,

  3. Ամբողջական վարկային գործի կազմում և ներկայացում հաստատման,

  4. Կցվաց պորտֆելի մինչև 30 օր ժամկետանց վարկերի վերահսկում,

  5. Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում:

  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով ՓՄՁ Կենտրոնի ավագ վերլուծաբան

  Այլ պահանջներ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի
  Վերջնաժամկետ

  2018-03-31

 • Վարկային գործակալ Գյումրու մասնաճյուղում
  Պաշտոնը Վարկային գործակալ Գյումրու մասնաճյուղում
  Վարչություն/բաժին Գյումրու մասնաճյուղ
  Տարածաշրջան Շիրակ/Գյումրի
  Կրթություն Բակալավր
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • Իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը Մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ և այլն) ինքնակենսագրություն (ռեզյումե):
  Այլ պահանջներ Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել հետևյալ հասցեներից որևէ մեկով.

  ՀՀ ք. Գյումրի, Տերյան փողոց, 91/1, «ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Գյումրու մասնաճյուղ կամ vacancy@aregak.am էլ. փոստով:

  Պարզաբանումների համար զանգահարել (0312) 3-20-43, 5-79-17 հեռախոսահամարներով:

  Խնդրում ենք որպես վերնագիր նշել «Գյումրու վարկային գործակալ» պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:

  Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
  Վերջնաժամկետ 2018-03-20
 • Ապարանի վարկային գործակալ
  Պաշտոնը

  Ապարանի վարկային գործակալ

  Վարչություն/բաժին

  Ապարանի մասնաճյուղ

  Տարածաշրջան

  Արագածոտն/Ապարան

  Կրթություն Բակալավր
  Փորձ 1-3 տարի
  Պահանջներ
  • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
   նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
   ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
   կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
   ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
   հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
   համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Աշխատավարձ Պայմանագրային
  Սեռը Կարևոր չէ
  Աշխատանքային գրաֆիկ ամբողջ օրը (09:00 - 18:00)
  Պարտականություններ
  • Իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
   գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
   կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
   կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
   աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
   աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
   ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
   իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

  Մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ և այլն) ինքնակենսագրություն (ռեզյումե):

  Այլ պահանջներ

  Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել հետևյալ հասցեներից որևէ մեկով.

  ՀՀ ք. Ապարան, Մ. Բաղրամյան փողոց, թիվ 25/1ա, «ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Ապարանի մասնաճյուղ կամ vacancy@aregak.am էլ. փոստով: Պարզաբանումների համար զանգահարել (0252) 2-55-16 հեռախոսահամարով:

  Խնդրում ենք որպես վերնագիր նշել «Ապարանի վարկային գործակալ» պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:

  Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

  Վերջնաժամկետ

  2018-03-28

 • Մենեջեր - կոնսուլտանտ
  Թափուր աշխատատեղի անվանում Մենեջեր - կոնսուլտանտ
  Պահանջվող կրթությունը  Բարձրագույն /24 - 40 տարեկան անձիք/
  Պահանջվող աշխատանքային փորձը  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
  Մասնագիտական գիտելիքներ և
  հմտություններ 
  Հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն, վերլուծելու
  և առողջ դատելու ունակություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, վճռականություն,
  աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն:
  Տեխնիկական հմտություններ  MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
  Լեզվի իմացություն  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն ( պարսկերեն )
  Պահանջվող փաստաթղթերը  Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները CV-ներն ուղարկեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ kristine-lepsik@mail.ru
  Առաջարկներ և
  Ծառայություններ
  Արմլեվել&gt;&gt; ՍՊԸ հրավիրում է միջազգային շուկաների, ֆոնդային բորսաների վերաբերյալ դասընթացների՝ անվճար և
  վճարովի , անհատական և խմբակային հիմունքներով:
  Մանրամասների համար զանգահարել՝ 011441421;